ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit

Cast Trading B.V.B.A
André Crabbéstraat 20
1200 Sint Lambrechts Woluwe
BE 0542.681.445

In het algemeen

Cast Trading BVBA (“www.azumaya.eu”) bezit en gebruik van deze website.

Cast Trading B.V.B.A
André Crabbéstraat 20
1200 Sint Lambrechts Woluwe
BTW: BE 0542.681.445
info@azumaya.eu

Dit document is van toepassing op uw relatie met www.azumaya.eu (“Website”). De toegang tot en het gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de “Diensten”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de “Terms of Service”). Door het gebruik van onze diensten, gaat u akkoord met alle van de Algemene Voorwaarden, zoals te eniger tijd worden bijgewerkt door ons van tijd. U dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis van eventuele wijzigingen kunnen we naar de Algemene Voorwaarden hebben gemaakt nemen.

De toegang tot deze website is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht tot intrekking of wijziging van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden deze website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen of het geheel van deze website te beperken.

Deze Website kan links naar andere websitesbevatten (de “Gekoppelde Sites”), die niet worden geëxploiteerd door www.azumaya.eu . Www.azumaya.eu heeft geen controle over de gekoppelde sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van hen. Uw gebruik van de gekoppelde sites zal worden onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service bevat binnen elk van deze website.

Privacybeleid

Onze privacy beleid, dat wordt uiteengezet hoe wij uw informatie gebruiken, kunt u vinden op onze privacy pagina. Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de daarin beschreven verwerking en garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Verboden

Je mag deze website niet misbruiken. U mag niet: een strafbaar feit plegen of er toe aan moedigen; verzenden of een virus, trojan, worm, logische bom of elk ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze aanstootgevend of obsceen distribueren; inbreken in elk aspect van de Dienst; corrupte gegevens; ergernis voor andere gebruikers veroorzaken; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een ander persoon;  ongevraagde reclame of promotiemateriaal versturen, meestal aangeduid als “spam”; of een poging om de prestaties of functionaliteit van computersoftware faciliteiten van of toegankelijk via deze Website beïnvloeden. Schenden deze bepaling zou een strafbaar feit vormen en www.azumaya.eu zal een dergelijke schending aan de relevante wetshandhavingsinstanties te melden en openbaar uw identiteit aan hen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ‘denial-of-service’-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere merkgebonden materiaal kan infecteren te wijten zijn aan het gebruik van deze website of om uw downloaden van materiaal geplaatst op het, of op een website gekoppeld.

Intellectuele Eigendom, software en content

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en content (met inbegrip van fotografische beelden) ter beschikking gesteld van u op of via deze website blijft eigendom van www.azumaya.eu of haar licentiegevers en worden beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden aan www.azumaya.eu en haar licentiegevers. U kunt opslaan, afdrukken en weergeven van de uitsluitend geleverd voor uw eigen persoonlijk gebruik content. U bent niet toegestaan ​​om te publiceren, te manipuleren, te distribueren of anderszins te reproduceren, in elk gewenst formaat, een van de inhoud of kopieën van de inhoud aan u geleverd of die op deze website verschijnt noch mag u dergelijke inhoud te gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële onderneming.

Verkoopvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling u aanbiedt om een ​​product te kopen en onder de volgende voorwaarden en condities. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling prijs.

Verzending kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen van de post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Om contract met www.azumaya.eu je moet ouder zijn dan 18 jaar en een geldige creditcard of pinpas uitgegeven door een bank voor ons aanvaardbaar bezitten. www.azumaya.eu behoudt zich het recht voor om een ​​verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling is geaccepteerd zullen wij u op de hoogte via e-mail en wij zullen de identiteit van de partij die u hebben gecontracteerd met bevestigen. Dit zal meestal www.azumaya.eu of kan in sommige gevallen een derde partij. Wanneer een contract wordt gemaakt met een derde www.azumaya.eu niet optreedt als beide middelen of opdrachtgever en het contract wordt gemaakt tussen u en die derde partij en zullen worden onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die zij leveren u. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u aan ons verstrekt waar en juist, dat u een bevoegde gebruiker van de creditcard of bankpas gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen om de kosten van de goederen. De kosten van buitenlandse producten en diensten kan fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke veranderingen.

(a) ons contract

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een bevestiging e-mail de bevestiging van ontvangst van uw bestelling ontvangt: Dit e-mail wordt alleen een bevestiging en zal geen aanvaarding van uw bestelling. Een contract tussen ons zal niet worden gevormd totdat wij sturen u een bevestiging per e-mail dat de goederen die u besteld zijn verzonden aan u. Alleen de in de bevestigings e-mail die op het moment van verzending vermelde goederen zullen worden opgenomen in het contract gevormd.

(b) Prijzen en beschikbaarheid

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website verschijnen zijn nauwkeurig, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die u hebt besteld zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte van deze en geeft u de mogelijkheid om uw bestelling te bevestigen op de juiste prijs of te annuleren. Als we niet in staat zijn om contact met u zullen we de bestelling als geannuleerd. Als u annuleren en u al hebt betaald voor de goederen, ontvangt u een volledige terugbetaling ontvangen.

Verzendkosten in rekening gebracht in aanvulling; dergelijke extra kosten worden duidelijk weergegeven indien van toepassing en is opgenomen in de ‘Total Cost’.

(c) Betaling

Na ontvangst van uw bestelling voeren wij een standaard controle autorisatie op uw betaalkaart om te zorgen voor voldoende financiële middelen om de transactie te voldoen. Uw kaart zal worden belast op een vergunning wordt ontvangen. Het ontvangen bij de debitering van uw kaart geld wordt beschouwd als een borg tegen de waarde van de goederen die u wilt kopen. Zodra de goederen zijn verzonden en je hebt gestuurd een bevestigings e-mail de betaalde als borg geld zal worden gebruikt als vergoeding voor de waarde van de goederen die u hebt gekocht, zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het materiaal op deze website wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders voor zover toegestaan ​​door de wet www.azumaya.eu en haar leveranciers, content providers en adverteerders verklaarde hierbij uitdrukkelijk uitgesloten alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, common law of de wet van eigen vermogen en is niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar zonder beperking van directe, indirecte, speciale, gevolgschade, bestraffende of incidentele schade, of schade voor het verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of falen van deze website of de gekoppelde sites en alle materialen geplaatst daarop, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar waren of zich voordoen in contract, onrechtmatige daad, het eigen vermogen, restitutie, door de wet, common law of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van www.azumaya.eu voor dood of lichamelijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, bedrog, verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Linken naar deze website

U mag linken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk is en de juridische en niet onze reputatie schaden of maak gebruik van het, maar je moet een koppeling tot stand brengen op een zodanige wijze dat elke vorm van vereniging suggereren , goedkeuring of goedkeuring van onze kant, waar niemand aanwezig is. U moet een link van een website die niet uw eigendom is niet vast te stellen. Deze website mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link naar een deel van deze anders dan de homepage van de website te creëren. We behouden ons het recht voor om het koppelen van de toestemming in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

Disclaimer als de eigendom van merken en afbeeldingen van persoonlijkheden en copyright van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle personen (met inbegrip van hun namen en foto’s), derde handelsmerken en inhoud, diensten en / of locaties op deze website zijn op geen enkele manier verbonden, verbonden of gelieerd aan www.azumaya.eu en u Vertrouw niet op het bestaan ​​van een dergelijke verbinding of aansluiting. Elke merken / namen op deze website zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders. Wanneer een handelsmerk of merknaam wordt verwezen naar het wordt alleen gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en op geen enkele wijze een bewering dat deze producten of diensten worden onderschreven door of verbonden met www.azumaya.eu.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord, te verdedigen en te vrijwaren www.azumaya.eu, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en filialen, tegen alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade en / of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit het gebruik van deze website of uw schending van de Terms of Service.

Variatie

www.azumaya.eu heeft het recht naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen van de Diensten en / of een pagina van deze website.

Invaliditeit

Als een deel van de Terms of Service is onuitvoerbaar (inclusief eventuele bepaling waarin sluiten wij onze aansprakelijkheid aan u) de afdwingbaarheid van enig ander deel van de Terms of Service zal niet worden aangetast alle andere clausules nog in volle kracht. Voor zover mogelijk, waar een clausule / sub-clausule of een gedeelte van een clausule / sub-clausule kan worden gescheiden van het overige deel geldig te maken, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief, gaat u ermee akkoord dat de clausule zal worden rechtgezet en geïnterpreteerd op een zodanige wijze, dat sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule / sub-clausule wordt toegestaan ​​door de wet.

Klachten

We hanteren een klachtenprocedure die we zullen gebruiken om te proberen om geschillen op te lossen wanneer ze voor het eerst voordoen, laat het ons weten als u klachten of opmerkingen.

Waiver

Als u deze voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, zullen we nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een andere situatie waar u schenden van deze voorwaarden.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en www.azumaya.eu. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden zullen alleen als schriftelijk en ondertekend effectief zijn door een directeur van www.azumaya.eu.

Rechtbank

Alle juridische conflicten worden opgelost voor het Hof van Antwerpen.